Artikel, 2019.08.09

Löparklubb, massage och friskvård? Det gör er inte till ett hälsosamt företag

Friskvårdsbidrag, massage, yoga, meditation, löpning, friskvårdstimme, frukost, höj- och sänkbara skrivbord, lunch och gymkort. Fina förmåner som signalerar att ni är ett hälsosamt företag – men är ni verkligen det? Svaret kan vara nej. Medarbetare som är med i löparklubben, står upp och jobbar, kör yogapassen och använder friskvårdsbidraget till träningskort, är oftast redan hälsosamma och mår bra. Ditt jobb är att försöka nå de som inte gör alla dessa saker, de som faktiskt har mest behov av det.

I det här blogginlägget tar vi upp fyra bra sätt som kan göra er till ett hälsosamt företag – på riktigt.

Medarbetarundersökning och pulsmätning

Medarbetarundersökningen är ett bra verktyg för att se hur dina medarbetare mår. Dock saknar dessa undersökningar ofta tillräckligt djup kring välmående hos individen och arbetsplatsen. Fler frågor kring välmående såsom sömn, värk, matvanor, alkoholvanor och fysisk aktivitet kan ge en bättre förståelse för hur din personal mår. Men det förutsätter såklart att alla deltar och ger ärliga svar, något som du inte kan påverka.

Idag finns det flera olika sätt att göra medarbetarundersökningar på, inte bara ett stort frågebatteri som skickas ut en gång per år eller halvår. Flera har insett att om man vill få ett så högt deltagande som möjligt, och öka chanserna att fånga upp personer i riskzonen, behöver undersökningen göras på ett annat sätt. Därför använder många nu istället mindre så kallade pulsmätningar som medarbetarna får mer frekvent. Det innebär färre frågor som medarbetarna får besvara oftare. Det kan vara en gång i veckan, en gång varannan vecka eller på daglig basis. Ett bra sätt att känna av hur pulsen i din organisation är just nu.

Utmaningen med medarbetarundersökning är ofta en låg deltagandenivå, eftersom medarbetarna sällan känner att de får ut något värde själva. Samtidigt har företag dessutom svårt att följa upp på alla svar som ges, vilket gör att medarbetarundersökningar kan ses som ett bra mätverktyg, men som sällan skapar en förbättring.

Ett strategiskt hälsoarbete

Friskvård är bara en del av det strategiska hälsoarbetet. Idag arbetar allt fler företag mer affärsinriktat och strategiskt för att öka hälsan hos sina medarbetare. Nyckeln till ett sådant hälsoarbete är en tydlig målsättning, bra kommunikation och framför allt – inspirerande och tillgängliga chefer som visar ett högt deltagande på era hälsoaktiviteter. Hälsa handlar om så mycket mer än löpning och massage, och där behöver ni som företag satsa på ett bredare utbud, som täcker in allt ifrån den fysiska och psykiska hälsan, till näringslära och ergonomi.

Arbeta med arbetsmiljön

Att arbeta systematiskt med er arbetsmiljö är ett bra sätt att förebygga olyckor och ohälsa hos dina medarbetare. Du gör det genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten. För att lyckas behöver du arbeta med det både systematiskt och planerat. Arbetsmiljöverket har en modell med tolv paragrafer som du kan följa för att säkerställa er arbetsmiljö och dina medarbetares hälsa .

Läs mer om ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) här

Hälso- och arbetsmiljöundersökning

Forskning visar att det i genomsnitt bara är 30% bland medarbetare som utnyttjar sitt friskvårdsbidrag. Hälsoinsatser som träningsaktiviteter och friskvårdsbidrag nyttjas nästan bara av de som redan är hälsosamma.

För att nå de som inte gör dessa hälsoaktiviteter behöver du en helt annan strategi. Det är här en hälso- och arbetsmiljöundersökning i form av blodprov i kombination med frågor om din hälsa och tydlig åtgärder kommer in i bilden. På detta sätt får du både en djupare förståelse kring medarbetarens hälsa. Med rätt upplägg kan du även nå fler. Smidig provtagning med en sjuksköterska på plats, som inte tar särskilt lång tid, kan ni få ett deltagande på i genomsnitt 90-95%. Genom blodproven kontrolleras bland annat blodfetter, blodsocker och blodtryck, vilket gör att du kan fånga upp personer som har dold ohälsa, utan att de vet om det själva. En av tio personer i Sverige har dolda arbetsrelaterade hälsoproblem som kan leda till allvarliga sjukdomar, och om du kan arbeta proaktivt med din personals hälsa kan du fånga upp dessa personer i tid.

Läs mer om våra tester här

Vill du veta mer om hur OneLabs hälso- och arbetsmiljöundersökningar kan hjälpa dig och ditt företag? Läs om vår tjänst här

 

/Oskar Lewander, Kundansvarig OneLab

Har du några frågor eller funderingar kring inlägget eller oss, kontakta mig gärna på oskar.lewander@onelab.se eller 076 001 65 35.