Artikel, 2022.06.05

Kan man bli hård i magen av stress? Risker och hur du blir av med det

 

Stress är idag vanligt förekommande i vårt samhälle och att uppleva stress är något som anses vara en del av vår vardag. Vid enstaka tillfällen av stress i vardagen tar det ingen skada, men när stressen blir långvarig kan det medföra stora risker för kroppen. Stress kan även vara en vanlig orsak till att vi får magproblem vilket brukar benämnas under samlingsnamnet stressmage. Men hur kan stressmage uttrycka sig och kan man bli hård i magen av stress?

Vid stress vill kroppen behålla all energi den behöver vilket medför att matsmältningen sker långsammare och man kan bli hård i magen. Hormonerna som bildas vid stress bidrar till att vätska dras ut ur tarmen vilket gör att avföringen blir hård och magen blir förstoppad.

Hur kan magen påverkas av stress?

Visste du att stress förr var en nödvändighet för att överleva? Det hjälpte våra förfäder att fly från farliga situationer. Trots att vi inte har samma användning av det så sitter det kvar i vårt DNA än idag. Stress kan skapas när vi kommer i kontakt med psykiska ansträngningar, som exempelvis när vi upplever att vi har mycket att göra eller när vi har bråttom till bussen. När nervsystemet säger till resten av kroppen att fly i dessa situationer så utsöndras adrenalin, vilket är ett typ av stresshormon. När vi anser oss vara på “flykt” sparar kroppen på all energi den har, vilket medför att matsmältningen saktas ned och magen sätts i obalans.

Det är därav vanligt vid stress att drabbas av magproblem, så kallad stressmage. Stressmage är ett samlingsnamn för olika magproblem som kan orsakas av emotionell påverkan. Stressmage skapas dock inte bara av stress eller annan emotionell påverkan utan i en kombination med dåliga kostvanor och andra levnadsvanor. Vilka typer av symtom varje individ drabbas av är helt individuella. Men de allra vanligaste magproblemen är gaser i magen, halsbränna, diarré och förstoppning. Vid alla dessa symtom kan även värk i magen uppstå. Vid stressmage är det vanligt att besvären och/eller värken upplevs sitta i den övre delen av magen vid magmunnen eller nedre delen av magen vid tarmsystemet. 

Hur känns stress i magen?

När stressmage tar sig uttryck i kroppen kan det upplevas som en smärta i magen, specifikt i den övre delen av magen där magmunnen sitter. Smärtan uppstår ofta efter att mat konsumerats och det är vanligt att en mättnadskänsla uppstår direkt efter några tuggor. En övergripande känsla av obehag är också vanligt med antingen återkommande och akuta diarréer eller förstoppning. Stress kan även medföra halsbränna och sura uppstötningar.

Vid stress utsöndras stresshormoner som förbereder vår kropp på flykt och kamp. Något som påverkar vår mage genom att det vi äter stannar kvar längre samt rör sig långsammare i tarmen. Det medför att bakterier i högre grad bildar skadliga ämnen i magen. Stresshormoner medför att vätska dras ut ur tarmen vilket gör att avföringen blir hård och magen känns spänd och förstoppad. Ökningen av dessa bakterier medför även att de på egen hand skapar stresshormoner vilket gör att vi känner oss ännu mer stressade. 

Finns det risker med långvarig förstoppning?

Besvär med förstoppad mage kan göra att det är svårt att gå på toaletten, då det kan upplevas vara svårt att tömma tarmen. Vid förstoppning blir avföringen hård, vilket kan skapa en smärta i ändtarmsöppningen. Magen kan ofta upplevas som spänd och ett illamående kan uppstå vid förstoppning. För att lindra besvären vid hård och spänd mage är det bra att stimulera tarmen genom att äta mer fiberrik kost, frukt och grönsaker, dricka mycket vätska och röra sig regelbundet. Det är även viktigt att undvika viss kost som anses “stoppande”. Till exempel vitt mjöl (gluten), vitt ris och blåbär. Ofta går besvären över efter några dagar. Men om förstoppningen skulle vara långvarig kan hälsorisker uppstå. Till exempel en oönskad viktminskning, blod i avföringen eller en mycket värre smärta i magen. I detta fall bör sjukvården kontaktas omgående. 

Hur kan man lugna magen snabbt?

Det finns ingen direkt “quick fix” då allas magar fungerar olika, men det allra bästa är att fundera över vad som förändrats sedan stressmagen uppstod. Finns det någon specifik situation, maträtt eller vana som kan vara orsaken bakom stressmagen? Genom att hitta en orsak eller ett mönster till magont kan lösningen för att kunna lugna magen ofta vara att reducera orsaken bakom problemet. Vid stressmage kan det också vara bra att övergripande se över stressen. Exempel på saker som kan minska stressen och minska risken för stressmage är att äta mat i lugn och ro och att äta mindre portioner och tugga maten ordentligt. Det gör att tarmarna inte behöver anstränga sig lika mycket. Att röra på sig dagligen hjälper även det då motion är bra för tarmarna.  

Skulle ovanstående råd inte hjälpa så finns det receptfria läkemedel på apotek som kan lindra symtom som gasbildning, halsbränna och förstoppning, vilka alla är symtom som kan infinna sig vid stressmage. 

Sammanfattning

Stressmage kan uppstå vid stress då stresshormonet påverkar kroppens matsmältning och tarmsystem. Detta kan bidra till besvär som gaser i magen, en uppblåst mage, halsbränna, diarré samt förstoppning. Vid stressmage är det vanligt att besvären upplevs sitta i den övre delen av magen vid magmunnen eller i den nedre delen av magen vid tarmsystemet. Dock är allas magar unika och alla kan drabbas av olika symtom eller uppleva mer eller mindre påverkan av dom. 

Vid en förstoppad mage kan magen upplevas spänd och det kan vara svårt att tömma tarmen. För att lindra besvären kan det underlätta att äta en mer fiberrik kost med frukt och grönsaker samt dricka mycket vätska. Det kan även underlätta att röra på sig regelbundet.

Övergripande kan det vara svårt att komma fram till något som fungerar för alla då allas magar fungerar olika. Men det viktigaste är att fundera över vad som kan vara orsaken bakom stressmagen. Oftast är det en stressande situation, nervositet eller kanske så enkelt som en viss typ av maträtt som magen och kroppen reagerar på. Genom att hitta en orsak eller ett mönster till magont är ofta lösningen att reducera orsaken bakom problemet för att kunna lugna magen. Exempel på saker som kan minska stressen och minska risken för stressmage är att äta maten i lugn och ro samt att äta mindre portioner och tugga maten ordentligt. Det gör att tarmarna inte behöver anstränga sig lika mycket.

__________________________

Publicerad av: 

Veronica Andersson
Legitimerad sjuksköterska
OneLab