Webinar, 2024.05.28

Från risk till frisk - så fungerar preventivt hälsoarbete

I ett decennium har OneLab hjälpt medarbetare i 15 länder hos över 1 000 företag i olika branscher till en bättre hälsa. Många står inför samma utmaningar: att fånga upp den dolda ohälsan på arbetsplatsen, hantera de växande problemen med psykisk ohälsa, stötta chefer med sin egen och sina medarbetares hälsa, och framför allt, att förebygga ohälsa innan den blir allt för akut.

Ett förändrat arbetsliv kräver nya verktyg för att hantera hälsa och arbetsmiljö. I det här webinaret tar vi er igenom hur OneLab hjälper företag till en hållbar hälsa för alla medarbetare, från det medicinska perspektivet på individnivå, hela vägen till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid – för människan, företagen och samhället.

Se webinaret kostnadsfritt här.