Artikel, 2024.02.18

Därför är arbetsmiljöarbete livsviktigt – experten berättar

Alldeles för många företag slarvar med arbetsmiljön, trots att det är ett lagkrav. Arbetsmiljöexperten Milla Jonsson tror att det handlar om okunskap, att det känns svårt och att det är kostsamt, när det förmodligen är en av de viktigaste investeringar man kan göra som företag. Vi frågade Milla varför det är så viktigt att arbeta med arbetsmiljön, vad systematisk arbetsmiljöarbete innebär, och hur man som företag kan arbeta för en bättre arbetsplats.

 

Varför arbeta med arbetsmiljön?

Det är ganska enkelt egentligen – ingen ska behöva skada sig eller må dåligt på grund av sitt arbete. Ändå har dödsolyckor på arbetsplatsen ökat och anställda som lider av psykisk ohälsa har aldrig varit så många. Om du kan förebygga detta genom att arbeta med arbetsmiljön kan du minska risken för olyckor och psykisk ohälsa, som skadar både företaget och individen. Att systematiskt arbeta med arbetsmiljön är ett lagkrav och om du bryter mot lagen kan det dessutom stå dig dyrt.

 

Vad är ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter arbetsgivare har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och på arbetsplatsen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska säkerställa att detta uppfylls. Det innebär att du som arbetsgivare kontinuerligt ska undersöka verksamheten, bedöma risker för de anställda samt ta fram åtgärder och handlingsplaner för att förebygga ohälsa. Sedan ska du kontrollera att åtgärderna har bidragit till en bättre arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska titta på alla nivåer av din arbetsmiljö, såsom de fysiska, psykiska, psykosociala. 

 

Så börjar du arbeta systematiskt med arbetsmiljön – 6 tips

1. Förankra det på ledningsnivå

En förutsättning för att få ett systematiskt arbetsmiljöarbete att fungera är att förankra det på ledningsnivå. Alla i ledande position måste gå en kurs i grundläggande arbetsmiljö. Finns det kunskap, stöd och förståelse hos den närmsta chefen är det lättare för de anställda att öppna upp sig, och för chefen att upptäcka ohälsa på arbetsplatsen – innan det är försent.

2. Processer och rutiner

Att ha genomarbetade processer och rutiner för om eller när det skulle hända något på arbetsplatsen är en viktig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa behöver även kommuniceras ut till ledningen så att alla vet vad som gäller.

3. Ett förändringsarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inget man gör en enda gång eller när det inträffar något akut, utan det är ett förändringsarbete som hela tiden måste utvärderas och förbättras.

4. Bra metoder för hälsoarbete 

För att ha möjlighet att kontrollera och följa upp arbetsmiljön behöver ni olika metoder. Exempel på det kan vara medarbetarundersökningar, hälsoundersökningar och medarbetarsamtal. En kombination av dessa ger en bra bild av hur arbetsplatsen mår och kan vägleda er i hur ni kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen. När det kommer till att minimera risken för olyckor finns det speciella kontroller för att förebygga olycksfall.

5. Utvärdera era hälsoinsatser

Idag är det många företag som erbjuder sina anställda en uppsjö av olika hälsofrämjande förmåner, såsom fysiska aktiviteter, massage, mindfulness och yoga, utan att egentligen veta om det är vad de anställda behöver. Man undersöker inte de underliggande behoven, utan tror sig veta att detta kommer göra dem till en hälsosammare arbetsplats med glada medarbetare. Så är tyvärr inte fallet. Man kan se att dessa aktiviteter egentligen bara utnyttjas av de som redan är hälsosamma och mår bra, de som inte mår bra gör inte det. Läs blogginlägget “Löparklubb, massage och friskvård? Det gör er inte till ett hälsosamt företag” för att läsa mer om detta.

För att veta vilka behov företaget har så kan du använda dig av metoderna ovan. Undersök informationen av medarbetarundersökningar, hälsoundersökningar och medarbetarsamtal så kommer det ge dig svaren du behöver. Har du redan olika hälsoinsatser så är det god tid att utvärdera dessa för att se om det har gett någon effekt på de anställdas hälsa.

6. Personalpolicy

En personalpolicy ska ge dig som arbetsgivare vägledning och stöd när svåra frågor såsom alkohol eller mobbning behöver hanteras på arbetsplatsen.

Följande delar i personalpolicyn är lagstadgade:
– Arbetsmiljö
– Hot och våld
– Kränkande särbehandling
– Olycksfall och tillbud
– Rehabilitering
– Sexuella trakasserier
– Alkohol och droger

 

Känner du dig fortfarande osäker på vad som krävs av dig? Ta kontakt med oss på OneLab eller en arbetsmiljöexpert som kan hjälpa dig att ta nästa steg.