Artikel, 2022.06.20

Återhämtning viktigt för hälsan

 

Återhämtning är en grundläggande faktor för att vi ska må bra. Den kan bestå dels av sömn, men även av vila, pauser och aktiviteter som ger energi. Det viktiga är att vi ser till att vi får det tillräckligt mycket, så att vi orkar prestera. Inte minst på jobbet. 

Vad är återhämtning? 

Rent praktiskt innebär återhämtning att man sänker sin fysiska aktivitetsnivå och får en upplevelse av lugn och ro. För att få en bättre bild av vad återhämtning är behöver vi se vad som händer i oss rent fysiskt när vi är stressade. 

Det autonoma nervsystemet

Vårt stressystem regleras av det autonoma nervsystemet för att hålla vår inre miljö i kroppen konstant. Det autonoma nervsystemet styr organen och kan inte påverkas av vår vilja. Hjärtslag, andning och matsmältning är funktioner som nervsystemet kontrollerar, och som justeras när vi exempelvis springer, äter eller vilar.

Det autonoma systemet är uppdelat i två delar som båda är involverade i vår stressreglering; det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet sätts igång när kroppen behöver mer kraft, medan det parasympatiska är som mest sysselsatt när vi vilar.

När vi ställs inför farliga situationer aktiveras det sympatiska nervsystemet som mobiliserar kroppen. Olika ämnen och stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin frigörs och skickas ut i blodet. Kroppen är nu beredd på kamp, oavsett om hotet är en livsfarlig situation eller om vi oroas över att ha missat ett viktigt möte. Det parasympatiska systemet bygger upp vår kropp och motverkar effekterna av det sympatiska nervsystemet. Det systemet är aktivt när vi ska varva ner och återhämta oss.

För att återhämtning ska ske behöver det parasympatiska nervsystemet signalera till kroppen att det upplevda hotet är borta så att den fysiologiska beredskapen att ”kämpa eller fly” avtar. Vid ihållande stress, oro och rädsla aktiveras inte det parasympatiska nervsystemet av sig självt (eftersom det upplevda hotet kvarstår). Vi behöver då hjälpa det på traven genom att, i motsats till stressbeteenden, engagera oss i lugna aktiviteter och bli medveten om våra handlingar och tankar. Återhämtning är därmed något av det viktigaste i behandling av stressrelaterad ohälsa. 

Olika former av återhämtning

Det finns många former av återhämtning och vad som upplevs återhämtande kan vara olika för olika människor. Forskning har visat att man kan få som djupast återhämtning timmarna efter ett träningspass. Men även vila, som t ex sitta stilla, läsa en bok eller ligga på soffan, kan fungera som återhämtande. Gemensamt för oss alla är dock att nattsömnen är den absolut viktigaste källan för återhämtning.

Se inspelat webinar med Helena Schiller: God sömn – en förutsättning för hållbara medarbetare

När vi är på jobbet är det viktigt att se till att få tillräckligt med återhämtning flera gånger under dagen, t ex en längre lunchpaus samt några kortare pauser under för- och eftermiddag och mot dagens slut.

Studier visar att fikapauser inte alls innebär någon återhämtning för många. Det kan vara mer återhämtande att ta en promenad under rasten än att sätta sig i fikarummet och ”prata jobb” med kollegorna. 

Så kan du få återhämtning i vardagen

__________________________

Publicerad av: 

Andreas Lundin
Specialistläkare i allmänmedicin
OneLab