Webinar, 2024.06.04

3 viktiga insikter från webinaret: från risk till frisk - så fungerar preventivt hälsoarbete

I det här webinaret diskuterade Oscar Karlsson (Head of Sales), Denise Almqvist (Legitimerad sjuksköterska) och Oskar Lewander (Head of Customer Success) de hälsoutmaningar som företag står inför och hur OneLabs verktyg kan användas för att identifiera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De delade även med sig av hur insikter från dessa verktyg kan stödja HR och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

3 viktiga insikter från samtalet

1. Att fånga upp den dolda ohälsan tidigt är den största hälsoutmaningen för företag idag.

Det traditionella sättet att arbeta med företagshälsovård kräver att medarbetaren identifierar sig som sjuk för att kunna få rätt vård och hjälp. Det finns ofta en hög tröskel att ta sig över för att vilja berätta för sin chef eller HR för att kunna få rätt hjälp; antingen via traditionell företagshälsovård eller i djungeln av offentlig vård. Det gör att en stor del av ohälsan inte fångas upp i tid.

2. Att öka deltagandet och följa upp på resultaten är avgörande för att minska ohälsan i organisationen.

Genom att komma ut på plats till företagen och genomföra hälsoundersökningen, och använda oss av kapillära blodprover (stick i fingret) sänker vi tröskeln för att delta i hälsoundersökningen och ökar deltagandet. Med digitala, adaptiva och validerade frågor i vår hälsokoll möjliggör vi identifiering av risker i medarbetares psykiska hälsa.

Att vårt medicinska team därefter aktivt följer upp alla medarbetare med avvikelser, på såväl fysiska som psykiska värden, ger medarbetarna insikter och hjälpmedel genom motiverande samtal för att förstå sina resultat och hur de kan förbättra dem. Ingen ska bli lämnad med sina resultat i knät!

3. Genom att mäta ohälsan får HR och chefer verktyg för pricksäkra insatser.


Att investera i rätt insatser är avgörande för organisationens välmående. Genom att mäta hälsan på arbetsplatsen och följa den över tid, kan HR se vilka insatser som faktiskt ger effekt. Dessutom finns mycket inspiration att hämta från andra bolag vi arbetar med. Du ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt!

 

Vill du se webinaret i sin helhet? Du hittar det här.