Hälsokontroller för en smartare företagshälsa

  Vi tror att hälsa och lönsamhet hör ihop, därför har vi skapat en modern företagshälsa för dig som vill att din personal ska må bra, utvecklas och prestera på topp.

  Preventiv företagshälsovård

  Med OneLabs företagshälsovård kan företag identifiera ohälsa och riskfaktorer i arbetsmiljön, samt följa upp med rätt vård i rätt tid.

  Vi hjälper dig upptäcka dold psykisk och fysisk ohälsa, som kan utvecklas till allvarliga problem om de inte upptäcks i tid. Detta gör vi med hjälp av smarta frågebatterier, blodprover, medicinska tester och EKG. Om vi ser en hälsorisk kontaktas medarbetaren snabbt av läkare eller sjuksköterska och får vid behov hjälp till vidare vård. Vi kan också hjälpa till med anpassning av arbetsplatsen.

  Lönsamt hälsoarbete

  Genom att jobba med preventiv företagshälsovård kan vi fånga upp medarbetare i tid, istället för att behöva sätta in reaktiva åtgärder. Detta minskar kostnaderna för sjukfrånvaro, personalomsättning och tappad lönsamhet.

  Att prioritera medarbetarnas hälsa är inte bara en investering i företaget, det är också en besparing. Dold psykisk och fysisk ohälsa orsakar stora kostnader varje år, inte bara för arbetsgivare utan även för anställda, deras kollegor och anhöriga.

  En av Nordens ledande kliniker inom företagshälsa

  OneLab erbjuder smarta, moderna hälsoundersökningar som hjälper företag att kartlägga och förbättra medarbetarnas hälsa samt identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker. Genom att samla in, analysera och omvandla komplex hälsodata till enkla och pedagogiska rapporter, skapar vi en värdefull grund för ett långsiktigt hälsoarbete.

  Vi skräddarsyr våra tester efter arbetsplatsen och de anställda. Det innebär att vi kan titta på en eller flera av följande riskfaktorer i arbetsmiljön:
  - psykosocial ohälsa
  - stress och utmattning
  - ångest och oro
  - buller och ergonomi
  - arbetsbelastning
  - sömn och återhämtning
  - hemarbete

  OneLab grundades 2014 och är idag ett av de ledande företagen inom preventiv företagshälsovård. Vi finns i både Sverige och många andra europeiska länder.